Về Bitlearn

An toàn hiệu quả nằm trong tầm tay của bạn. Bitlearn là một trong những giải pháp học tập doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam hiện nay . Nó thống nhất quản lý học tập, doanh nghiệp mở rộng và các khóa học đóng gói sẵn trong một nền tảng, đáp ứng đầy đủ bất kỳ nhu cầu đào tạo nội bộ và bên ngoài nào của tổ chức. Được xây dựng để giúp các tổ chức học tập đạt được thành công, Bitlearn có tính bảo mật cao, chúng tôi luôn luôn tập trung phát triển và tối ưu vào người dùng cuối, thời gian để đánh giá nhanh hơn ba lần so với các giải pháp học tập truyền thống. Đã có hàng chục doanh nghiệp hớn sử dụng Bitlearn để tối ưu hóa việc học tập và phát triển, cải thiện hiệu suất và đào tạo kiếm tiền. Đội ngũ lãnh đạo của Bitlearn có kinh nghiệm kết hợp 5 năm trên các lĩnh vực công nghệ và học tập.

Elearning  team

Bỉtlearn là sản phẩm phát triển bởi công ty phần mềm IONSITE