CATEGORY: Tổng hợp

Employee Handbook

Course Access: Lifetime
Course Overview

Đào tạo hướng dẫn hội nhập là hoạt động có ý nghĩa rất đặc biệt giữa nhân viên mới và doanh nghiệp. Bài học này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của việc hội nhập trong doanh nghiệp.