Bảng giá & chính sách

GÓI CƠ BẢN

Được đề xuất dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với số lượng người dùng dưới 500.

Cơ bản 20

550.000 đ
tháng
 • Tối đa 100 tài khoản Cho phép 100 tài khoản active trên hệ thống
 • Học thi đồng thời 20 người Tối đa tổ chức học thi đồng thời là 20 user
 • 10GB dữ liệu
 • Thanh toán tối thiểu 12 tháng
Đăng ký

Cơ bản 50

3.500.000đ
tháng
 • Tối đa 300 tài khoản Cho phép 300 tài khoản active trên hệ thống
 • Học thi đồng thời 50 người Tối đa tổ chức học thi đồng thời là 50 user
 • 30GB dữ liệu
 • Thanh toán tối thiểu 6 tháng
 • Hỗ trợ quản lý thi Hỗ trợ quản lý khởi tạo đề thi và báo cáo.
Đăng ký

Cơ bản 100

5.500.000đ
tháng
 • Tối đa 500 tài khoản Cho phép 500 tài khoản active trên hệ thống
 • Học thi đồng thời 100 người Tối đa tổ chức học thi đồng thời là 100 user
 • 50GB dữ liệu
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • Hỗ trợ quản lý thi
Đăng ký

GÓI LINH HOẠT

Đề xuất cho các doanh nghiệp trường học có số lượng người dùng lớn trên 500 người. Không giới hạn tài khoản. Dễ dàng mở rộng số người học và thi đồng thời khi cần.

Khuyến nghị

Linh hoạt 200

15.000.000đ
tháng
 • Không giới hạn tài khoản Không giới hạn số lượng tài khoản người dùng
 • Học và thi đồng thời 200 người Tối đa tổ chức học thi đồng thời là 200 user
 • 50GB dữ liệu
 • Tất cả các tính năng
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • Hỗ trợ quản lý thi
 • Học thi trên app mobile
Đăng ký

Linh hoạt 500

30.000.000 đ
tháng
 • Không giới hạn tài khoản Cho phép 100 tài khoản active trên hệ thống
 • Học và thi đồng thời 500 người Tối đa tổ chức học thi đồng thời là 500 user
 • 100GB dữ liệu
 • Thanh toán tối thiểu 6 tháng
 • Hỗ trợ quản lý thi
 • Tính năng phòng học trực tyến Tich hợp học trực tuyến số lượng users học đồng thời 80 người.
 • Học thi trên app mobile
Đăng ký

Linh hoạt 1000

Liên hệ
tháng
 • Không giới hạn tài khoản Cho phép 100 tài khoản active trên hệ thống
 • Học thi đồng thời 1000 người Tối đa tổ chức học thi đồng thời là 1000 user
 • 200GB dữ liệu
 • Thanh toán tối thiểu 6 tháng
 • Hỗ trợ quản lý thi
 • Tính năng phòng học trực tyến Tich hợp học trực tuyến số lượng users học đồng thời 80 người.
 • Học thi trên app mobile
Đăng ký

DỊCH VỤ

Bitlearn cung cấp các vụ giúp khách hàng tiết kiệm được chi phi vận hành hệ thống đào tạo lên đến 80%.

Quản lý hệ thống đào tạo

3.500.000đ
/ tháng

Mô tả

 • Quản lý và báo cáo khóa học Tạo chỉnh sửa khóa học theo yêu cầu của khách hàng. Báo cáo theo thời gian quy định hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Quản lý và báo cáo khóa thi Tạo và quản lý đề thi bao gồm ngân hàng câu hỏi, người dùng. Thiết lập đề thi theo thông tin khách hàng. Báo cáo theo yêu cầu khách hàng

Số hóa nội dung

1.000.000đ
/ nội dung

Mô tả

 • Số hóa định dạng H5p
 • Số hóa theo định dạng Scorm