Chức năng

Các tính năng nổi bật Bitlearn, chúng tôi hoàn toàn tự tin đáp ứng được tất cả yêu cầu của khách hàng
1
. Quản lý nội dung học tập
 • Tạo và quản lý khóa học
 • Định dạng nội dung bao gồm Scorm, Word, Excel, Pdf, Power Point.
 • Đào tạo theo năng lực.
 • Khảo sát đánh giá sau đào tạo.
2
. Thi trắc nghiệm và bài tập trực tuyến
 • Hỗ trợ tạo đề thi trắc nghiệm trực tuyến 
 • Nhiều định dạng câu hỏi trắc nghiệm
 • Chống gian lận khi làm bài
 • Tính năng tạo và quản lý bài tập ( Nộp bài và chấm điểm)
3
. Báo cáo thống kê
 • Báo cáo theo dạng danh sách biểu đồ
 • Báo cáo hoàn thành khóa học
 • Báo cáo điểm số người dùng
4
. Lớp học trực tuyến

Tích hợp các nền tảng học trực tuyến

 • Zoom
 • Bigbluebutton
 • Webex
 • Jitsi
5
. Kết nối với hệ thống khác
 • Tích hợp Đăng nhập LDAP
 • Tích hợp đăng nhập SAML
 • Tích hợp đăng nhập Google Suite
 • API kết nối với các hệ thống quản lý nhân sự
Được tin tưởng bởi
0912 947 499