Bitlearn upgrade hệ thống E-learning cho tập đoàn Gami

Với nhu cầu đào tạo nội bộ cho tập đoàn tăng cao vào mùa dịch. Gami GroupBitlearn đã phối hợp nâng cấp hệ thống lên version 3.5 để cập nhật thêm nhiều tính năng mới.

- Tối ưu Multi Site ( Tạo các hệ thống quản lý độc lập cho các công ty con ) để các công ty con có thể chủ động hơn việc quản lý người dùng và nội dung học tập.

- Bổ sung thêm App Mobile ( Android vs IOS ).