Quản trị hệ thống đơn giản

Hệ thống cho phép phân quyền quản trị giúp quản lý nội dung một cách đơn giản

Chi Tiết

Giao diện dễ sử dụng

Giao diện được thiết kế tối ưu UI/UX dễ dàng học tập và quản trị nội dung

Chi Tiết

Báo cáo chi tiết đầy đủ

Hệ thống báo cáo thống kê đầy đủ, xây dựng dựa trên các yêu cầu của các chuyên gia đào…

Chi Tiết

API tích hợp với phần mềm QLNS

Nền tảng hỗ trợ API để tích hợp với phần mềm QLNS và Email.

Chi Tiết

Cấp chứng chỉ sau khi học

Cấp chứng chỉ sau khi học viên hoàn thành khoá học, tuỳ biến tên học viên và ngày hoàn thành

Chi Tiết

Quản lý chi nhánh công ty con

Các chi nhánh công ty con có thể tự quản lý khoá học và người dùng của đơn vị mình

Chi Tiết

Đào tạo theo năng lực

Dựa vào chức vụ của hoc viên hệ thống sẽ tự động ghi danh vào các khoá học phù hợp…

Chi Tiết

Đa dạng về nội dung tương tác

Hỗ trợ các định dạng Scorm, Video, Pdf, Quiz, Livestream , Certificate

Chi Tiết

Triển khai đơn giản nhanh chóng

Nền tảng sử dụng giải pháp cloud nên việc cài đặt nhanh chóng và đơn giản.

Chi Tiết