Khách hàng tiêu biểu

Chúng tôi đã và đang phục vụ các khách hàng có quy mô lớn tại Việt Nam. Chính vì đó các tính năng của chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng được các yêu cầu của Quý khách hàng từ quy mô doanh nghiệp nhỏ đến lớn.

Công ty :   Tổng công ty bảo hiểm BIDV ( BIC)

Ngành Nghề :   Bảo hiểm ngân hàng

Giải Pháp :   Giải pháp E-learning

Số lượng người dùng :   > 1500

Công ty :   Ngân Hàng Quốc Dân NCB

Ngành Nghề :   Tài Chính/Ngân Hàng

Giải Pháp :   Giải pháp E-learning

Số lượng người dùng :   >2000

Công ty :   Truyền hình cáp Việt Nam ( VTVCab)

Ngành Nghề :   Truyền hình

Giải Pháp :   Giải pháp E-learning

Số lượng người dùng :   Trên 3000 người

Công ty :   Tập đoàn Edufit, Gateway School

Ngành Nghề :   Giáo dục

Giải Pháp :   Giải pháp E-learning

Số lượng người dùng :   > 1500

Công ty :   Tập đoàn Gami

Ngành Nghề :   Đào tạo quản trị doanh nghiệp

Giải Pháp :   Giải pháp E-learning, số hóa nội dung

Số lượng người dùng :   >5000

Công ty :   Công Ty Cổ Phần Vua Nệm

Ngành Nghề :   Kinh Doanh

Giải Pháp :   Cung Cấp Nội Dung Khóa Học Số

Số lượng người dùng :   100-500

Công ty :   Công Ty Bellsystem24 - Hoa Sao

Ngành Nghề :   Dịch vụ Call Center

Giải Pháp :   Giải pháp E-learning

Số lượng người dùng :   >5000

0912 947 499