Công ty :   Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 - Hoa Sao

Ngành Nghề :   Dịch vụ Call Center

Giải Pháp :   Triển khai hệ thống đào tạo nhân viên nội bộ và các đơn vị đại lý

Số lượng người dùng :   >5000

Yêu Cầu :  

Giải pháp đào tạo cho cán bộ nhân viên các khu vực, kỹ thuật kinh doanh và các cấp lãnh đạo. Hệ thống báo cáo để nhân sự tính đểm KPI, lương thưởng.

Triển khai hệ thống quản lý đào tạo các công ty / chi nhánh tại các khu vực khác nhau.

Công ty :   Công Ty Cổ Phần Vua Nệm

Ngành Nghề :   Kinh Doanh

Giải Pháp :   Cung Cấp Nội Dung Khóa Học Số

Số lượng người dùng :   100-500

Yêu Cầu :  

Cung cấp nội dung đào tạo nhân viên bán hàng từ cơ bản đến nâng cao dưới dạng video, chuyển đổi nội dung khóa học offline thành nội dung số.

Cung cấp nội dung đào tạo nhân viên bán hàng từ cơ bản đến nâng cao dưới dạng video, chuyển đổi nội dung khóa học offline thành nội dung số.

Cung cấp nội dung đào tạo nhân viên bán hàng từ cơ bản đến nâng cao dưới dạng video, chuyển đổi nội dung khóa học offline thành nội dung số.

Công ty :  

Ngành Nghề :   Bảo hiểm ngân hàng

Giải Pháp :   E-learning , Virtual Class

Số lượng người dùng :   > 1500

Yêu Cầu :  

Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm hệ thống đào tạo, kiểm tra đánh giá chất lượng nhân viên. Và hệ thống lớp học tương tác ( Virtual Class ) tích hợp vào hệ thống elearning.

Công ty :   Ngân Hàng Quốc Dân NCB

Ngành Nghề :   Tài Chính/Ngân Hàng

Giải Pháp :   Cung cấp hệ thống đạo tạo nhân viên về nghiệp vụ ngân hàng

Số lượng người dùng :   >2000

Yêu Cầu :  

Xây dựng hệ thống đào tạo nghiệp vụ dành cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Hệ thống đáp ứng triển khai cho hơn 1000 nhân viên.

Công ty :   Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam ( VTVCab)

Ngành Nghề :   Truyền hình, công nghệ

Giải Pháp :   Đào tạo trực tuyến.

Số lượng người dùng :   Trên 3000 người

Yêu Cầu :  

Giải pháp đào tạo cho cán bộ nhân viên các khu vực, kỹ thuật kinh doanh và các cấp lãnh đạo. Hệ thống báo cáo để nhân sự tính đểm KPI, lương thưởng.

Công ty :   Tập đoàn Gami

Ngành Nghề :   Đào tạo quản trị doanh nghiệp

Giải Pháp :   Hệ thống cung cấp giái pháp đào tạo trực tuyến

Số lượng người dùng :   >5000

Yêu Cầu :  

- Xây dựng hệ thống cung cấp khóa học dành cho doanh nghiệp.

- Nghiên cứu - Triển khai phương án đào tạo trực tuyến danh cho doanh nghiệp.